images

04/12/2020

How strange and wicked was our Link?


Imatges trobades al taulell 2chan.net i aquí exposades sota l'estructura del "Kosmos com a fantasía i re-presentació programatica".I humor.

Images found in the imageboard 2chan.net, and here exhibited under the structure of "Kosmos as programmatic fantasy and re-presentation". And humor.

Cada dispositiu es una metàfora de la seva època.

Each device is a metaphor from its time.

 

 


SCREEN20>

<SCREEN18

 

                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                   
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
                   
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
                   
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
                   
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
                   
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
                   
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
                   
101 CC U Pre 103 104 105 106 107 108
                   
109